طيف‌نگاري فوتوالكترون پرتوي ايكس XPS

آزمایشگاه مشترک فیزیک
دانشکده فیزیک
طيف‌نگاري فوتوالكترون پرتوي ايكس ((XPS

یکی از آنالیزهایی که براساس برهمکنش بین پرتوی ایکس و نمونه شکل گرفته است، آنالیز XPS می باشد. XPS يك آناليز قدرتمند براي ارزيابي سطح نمونه به شمار مي رود كه اولين بار در سال 1887 توسط هرتزو بر مبناي اثر فوتوالكتريك بنا شد و از سال1960 توسط دانشمنداني مانند Siegbahn رشد مضاعف يافت. آناليزXPS ، در حقيقت يك تكنيك كمي ـ طيفي است كه در آن نوع عناصر و تركيب شيميايي عناصر موجود در سطح نمونه قابل استخراج است.

مهمترين كاربردهاي اين آزمایش را مي توان  به شرح ذيل بيان نمود:

1-    شناسايي عناصر (همه عناصر به جز هيدروژن و هليوم  با اين روش قابل شناسايي مي باشند)

2-     تعيين تركيب عناصر سطح (معمولاً در فاصله 10-1نانومتر از سطح) با دانستن انرژي قيدي، شكل پيك و اندازه گيري پارامتر اوژه مي توان تركيب شيميايي عناصر را شناخت.

3-    تعيين عناصر آلوده كننده سطح

4-    تعيين يكنواختي تركيب

5-    ضخامت يك تك لايه و يا ماده چند لايه اي

6-    پروفايل عمقي براساس مسير فرودي پرتو ايكس. مي­توان پروفايل عمقي سطح نمونه را نيز ارزيابي نمود. اين آناليز براي تركيبات غيرآلي، آلياژهاي فلزي، نيمرساناها، پليمرها، شيشه ها، سراميك و حتي در صنعت كاغذ، چوب و صنعت بنزين استفاده مي­شود

تجهیزات آزمون

دستگاه طيف‌نگاري فوتوالكترون پرتوي ايكس XPS ساخت شرکتBestec  آلمان

شرایط آزمون

برای آزمون XPS باید نوبت گرفته شود.

آئین نامه نوبت دهی


به اطلاع متقاضیان خدمات XPS می رساند که به منظور انجام کالیبراسیون های دوره ای دستگاه، ارائه خدمات برای مدت دو هفته امکانپذیر نمی باشد.(1395/7/14)

 نمونه ها بعد از آماده سازی باید در محفظه خلا قرار داده شود و تا رسیدن به خلا  میلی بار امکان گرفتن آزمایش نیست

تعرفه آزمون

هر آزمون 3,360,000 ریال

آزمون سریع: 4,480,000 ریال (برای نمونه هایی که متقاضی می خواهد حداکثر در طی 10 روز کاری نتایج خود را پس از تحویل نمونه دریافت کند.)

شرایط نمونه

1-  نمونه لایه ای باید دارای ابعاد حداقل 0.5*0.5 سانتیمتر و حداکثر 1.5 *1.5 سانتیمتر و ضخامت حداکثر  mil 5 (پشت نمونه  باید مشخص شود)

2-  نمونه های پودری در آزما یشگاه بصورت قرص آماده سازی می شوند (پودر باید به اندازه ای باشد که یک سطح 1.5 *1.5سانتیمتر را پوشش دهد)

3-  نمونه های مایع باید روی یک لام 1*1 سانتیمتر در چندین مرحله چکانده شود بصورتی که زیر لایه  کاملا پوشانده شود ( این عمل در آزمایشگاه انجام می­شود در این حالت یکنواختی مایع مهم است )

مسئول آزمون

شهرام رفیعی رفعت

تماس با مسئول آزمون

کارشناس بخش ESCA: آقای شهرام رفیعی رفعت

تلفن 09125879550 یا 66164555

ایمیل:  rafiee@physics.sharif.edu   , Rafiee_valiasr@yahoo.com

 

ثبت درخواست                                    

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus