تصوير برداري سه بعدي از سطح نمونه در حالت عبور جريان (STM)

آزمایشگاه مشترک فیزیک
دانشکده فیزیک
تصوير برداري سه بعدي از سطح نمونه در حالت عبور جريان (دانشکده فیزیک STM)

در اين آزمون پروب دستگاه با در نظر گرفتن پتانسيل ايجاد شده براي عبور جريان بين نوك سوزن و سطح نمونه ، به سطح نمونه نزديك و با جاروب سطح تصوير برداري انجام مي شود.

تجهیزات آزمون            

دستگاهSPM    ساخت شركت  VEECO كشور آمريكا

شرایط آزمون

در اين حالت نمونه بايد سطحي هموار (زير 80 نانو متر)داشته باشد.

تصاوير از دو نقطه روي نمونه و هر نقطه سه پنجره با تعدادنقاط 256*256 گرفته مي شود.

تعرفه آزمون

نمونه ای 56،000 هزار تومان. در شرایط تصوير برداري خاص (غیر از شرایط ذکرشده) بسته به نوع تصویربرداری تعرفه تغییر خواهد کرد.

شرایط نمونه

در اين حالت تصوير برداري سطح نمونه بايد كاملا رسانا باشد.

نمونه ها بايد روي سطح صاف چسبيده بوده و داراي لرزش و نيز زبري زياد(بيش از 80 نانومتر) نباشند.نمونه هاي پودري و مايع قابل تصوير برداري نمي باشند.

مسئول آزمون

سودابه واثقي نيا

تماس با مسئول آزمون

کارشناس آزمایشگاه: سودابه واثقي نيا

تلفن 09365378542 یا 02166164538

ایمیل: vaseghinia@physics.sharif.ir

ثبت درخواست                                                

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus