تصوير برداري سه بعدي از سطح نمونه در حالت نيروي بين اتمي وغيرتماسي (non-contact AFM)

آزمایشگاه مشترک فیزیک
دانشکده فیزیک
تصوير برداري سه بعدي از سطح نمونه در حالت نيروي بين اتمي وغيرتماسي (دانشکده فیزیکnon-contact AFM)

در اين آزمون پروب دستگاه با در نظر گرفتن نيروي بين نوك سوزن و سطح نمونه ، در فاصله نزديك (اين فاصله بيشتر از حالت تماسي مي باشد) از سطح قرار گرفته و با فركانسي حدود فركانس رزونانس كانتي لورنوسان كرده و سطح نمونه را براي تصوير برداري جاروب مي كند. 

تجهیزات آزمون

دستگاهSPM   ساخت شركت VEECO كشورآمريكا

شرایط آزمون

در اين حالت نمونه بايد سطحي هموار (زير 80 نانو متر) داشته باشد.

تصاوير از دو نقطه روي نمونه و هر نقطه سه پنجره با تعداد نقاط 256*256 گرفته مي­شود.

در اين نوع آزمون امكان گرفتن تصاوير فاز همزمان با تصوير معمولي وجود دارد. (در صورت تقاضاي مشتري)

تعرفه آزمون

نمونه ای 56،000 هزار تومان. در شرایط تصوير برداري خاص (غیر از شرایط ذکرشده) بسته به نوع تصویربرداری تعرفه تغییر خواهد کرد.

شرایط نمونه

نمونه ها بايد روي سطح صاف چسبيده بوده و داراي لرزش و نيز زبري زياد (بيش از 80 نانومتر) نباشند.نمونه هاي پودري و مايع قابل تصوير برداري نمي باشند.

مسئول آزمون

سودابه واثقي نيا

تماس با مسئول آزمون

کارشناس آزمایشگاه: سودابه واثقي نيا

تلفن 09365378542 یا 02166164538

ایمیل: vaseghinia@physics.sharif.ir

ثبت درخواست                                                

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus