جایگاه بالای مرکز در رتبه بندی آزمایشگاه های کشور

 

جایگاه بالای مرکز در رتبه بندی آزمایشگاه های کشور

 

مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف در دومین سال حضور خود در عرصه ارایه خدمات آزمایشگاهی به جامعه علمی و صنعتی کشور و در جدید ترین رتبه بندی ازمایشگاه های کشور موفق به کسب رتبه دوم در بین 56 عضو شبکه آزمایشگاه های فن آوری نانو و رتبه پنجم کشوری در میان 119 آزمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی کشور گردید. بدیهی است که کسب این موفقیت به پشتوانه ی همکاری و همیاری آزمایشگاه های ارزشمند دانشگاه و نیز تجربه و تخصص همکاران فرهیخته دانشگاه بدست آمده است.

 

لینک اخبار:

 

http://labsnet.ir/news/58938

http://nanolab.ir/index.php?actn=nv&id=58963&lang=1

  

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus