آزمایشگاه مخابرات سیار؛ تست و توسعه

 آزمایشگاه مخابرات سیار- تست و توسعه
دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه مخابرات سیار به منظور انجام تست‌های تأیید نمونه برای برخی تجهیزات شبکه‌های مخابرات سلولی نسل دوم و سوم در سال 1387 با حمایت مرکز تحقیقات مخابرات ایران در دانشگاه صنعتی شریف تاسیس شد. با انجام تست‌های تأیید نمونه، این اطمینان حاصل می‌شود که تجهیزات تحت تست از لحاظ پارامترهای رادیویی در بخش‌های فرستنده، گیرنده و نیز به لحاظ عملکرد در محیط‌های انتشاری مختلف در محدوده استاندارد قرار دارد. از جمله خدمات انجام گرفته در این آزمایشگاه می‌توان به انجام تست‌های فرستندگی و گیرندگیِ ایستگاه‌ پایه نسل دوم و نسل سوم موبایل اشاره کرد. روند انجام تمامی تست‌ها منطبق با استانداردهای بین المللی مربوطه است.

مدیر

دکتر معصومه نصیری کناری

تجهیزات

تجهیزات این آزمایشگاه شامل تجهیزات اندازه‌گیری مربوط به نسل دوم موبایل، شبیه‌ساز کنترل‌کننده ایستگاه پایه نسل دوم موبایل، تجهیزات اندازه‌گیری مربوط به نسل سوم موبایل و نیز چند نمونه مرجع از ایستگاه پایه نسل دوم و سوم موبایل است که با همکاری مرکز تحقیقات مخابرات ایران و شرکت هواوی چین فراهم آمده است. برخی از تجهیزات این آزمایشگاه به شرح زیر است:

دستگاه تحلیلگر سیگنال FSQ26 ساخت شرکت Rohde & Schwarz کشور آلمان

دستگاه مولد سیگنال برداری SMU200A ساخت شرکت Rohde & Schwarz کشور آلمان

دستگاه آزمونگر جامع مخابرات رادیویی CMU300 ساخت شرکت Rohde & Schwarz کشور آلمان

دستگاه مولد سیگنال مایکرویو SMF100A ساخت شرکت Rohde & Schwarz کشور آلمان

دستگاه تحلیلگر طیف ساخت شرکت Rohde & Schwarz کشور آلمان

دستگاه شبیه‌ساز کنترلر ایستگاه پایه نسل دوم موبایل

خدمات

انجام آزمونهای مربوط به ایستگاههای پایه نسل دوم و سوم موبایل آزمونهای فرستندگی، شامل:

حداکثر توان خروجی ایستگاه پایه

دقت توان CPICH

خطای فرکانس

گستره دینامیک کنترل توان

الگوی زمانی IPDL

پهنای باند اشغالی

تشعشعات خارج از باند الگوی انتشار طیف

نسبت توان نشتی کانال مجاور (ACLR)

انتشارات زاید

مدولاسیون ارسال-اندازه بردار خطا (EVM)

مدولاسیون ارسال-حداکثر خطای حوزه کد (PCDE)

انجام آزمونهای مربوط به ایستگاههای پایه نسل دوم و سوم موبایل آزمونهای گیرندگی، شامل:

سطح حساسيت مرجع گیرنده

گستره دینامیک گیرنده

گزینش کانال مجاور

مشخصات انسداد

مشخصات اینترمدولاسیون

انتشارات زاید

راستی آزمایی محاسبه BER داخلی

انجام آزمونهای مربوط به ایستگاههای پایه نسل دوم و سوم موبایل آزمونهای عملکردی، شامل:

دمدولاسیون در شرایط انتشار ایستا

دمدولاسیون در شرایط محو شدگی چند مسیره

دمدولاسیون در شرایط انتشار در حال حرکت

دمدولاسیون در شرایط انتشار پویا (زاد و مرگ)

راستی آزمایی محاسبه BLER

تماس با آزمایشگاه

مدیر فنی آزمایشگاه: دکتر فرید آشتیانی

تلفن: 66165924-021

ایمیل:ashtianimt@sharif.edu

کارشناس آزمایشگاه: محسن حجازی

تلفن: 66165994-021

ایمیل:mhejazi@ee.sharif.edu

فکس آزمایشگاه: 021-66165994

آدرس پستی: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده برق (ساختمان جدید)، طبقه دوم، آزمایشگاه مخابرات سیار (تست و توسعه).

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus